فروش قطعات استوک وارداتی ( آپدیت ۱۰-۰۳-۱۳۹۴)

 

نام توضیحات بیشتر از ۱۰ عدد همکار (حداقل ۵ عدد) تک
Main+CPU(1156) GIGABYTE H55M-S2V+ I5 650 ۳۷۶۰۰۰ ۳۸۲۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰

 

Main+CPU(1156) GIGABYTE H55M-D2H+ I5 650 ۳۷۶۰۰۰ ۳۸۲۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
Main+CPU(1156) GIGABYTE H55M-S2H+ I5 650 ۳۷۶۰۰۰ ۳۸۲۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
Main(G41) GIGABYTE G41Mt-S2 ۱۳۸۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰
Main(G41) GIGABYTE G41Mt-S2P ۱۳۸۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰
Main(G41) GIGABYTE G41Mt-S2PT ۱۳۸۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰
Main(G41) GIGABYTE G41Mt-D3P ۱۳۸۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰
Main(G41) GIGABYTE G41Mt-D3 ۱۳۸۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰
Main(G41) GIGABYTE G41Mt-D3PT ۱۳۸۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰
Main(G31) ASUS P5KPL-AM SE ۱۰۸۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
Main(G31) ASUS P5KPL-AM ۱۰۸۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
Main(G31) ASUS P5KPL-AM PS/BM ۱۰۸۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
Main(G945) GIGABYTE 945GZM-S2 ۸۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۹۰۰۰۰
Main(G945) GIGABYTE 945GCMX-S2 ۸۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۹۰۰۰۰
Main(G945) GIGABYTE 945GCM-S2 ۸۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۹۰۰۰۰
Main(P43) ONDA P43+ V3.0 ۸۸۰۰۰ ۹۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

 

RAM DDR1-400-512MB- KINGMAX ۹۲۰۰ ۹۵۰۰ ۱۱۰۰۰

 

RAM DDR1-400-1GB- KINGMAX ۲۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰

 

RAM DDR2-800-1GB- SAMSUNG ۱۹۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰

 

RAM DDR2-800-2GB- Crucial+MT(USA) ۵۷۰۰۰ ۵۹۰۰۰ ۶۵۰۰۰

 

Stockrayaneh.ir – ۰۹۱۶۲۶۳۱۷۶۸- غلامی